Сурах бичиг

“ЭКО-АЗИ” БАЙГАЛЬ ОРЧИН, МЕНЕЖМЕНТИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН БАГШ, СУДЛААЧДЫН ХЭВЛҮҮЛСЭН СУРАХ БИЧИГ, НОМЫН ЖАГСААЛТ

 
Ном, сурах бичгийн нэрс
Зохиогч болон редакторууд
Хэвлүүлсэн он
1.    
Хиймэл дагуулаас авсан мэдээг цаг агаарын прогнозд ашиглах гарын авлага,
(1 ба 2 дугаар дэвтэр)
Ц.Адъяасүрэн
1978
1980
2.    
Сансар ба хүмүүс
Ц.Адъяасүрэн
1981
3.    
Монгол орны байгалийн гамшиг
Ц.Адъяасүрэн
1992
4.    
Монгол орны байгаль орчин
Ц.Шийрэвдамба
Ц.Адъяасүрэн нар
1996
5.    
Тогтвортой хөгжилд хүрэх замд
Ц.Адъяасүрэн
1997
6.    
Монгол орны цөлжилт
С.Сангидансранжав
Ц.Адъяасүрэн нар
1997
7.    
Богд хан уулын экосистем
(Монгол, англи хэл дээр)
Ц.Адъяасүрэн эрхлэн эмхтгэж, хянан тохиолдуулав
1998
8.    
Богд хан уулын байгалийн атлас
(Монгол , англи хэл дээр)
Ц.Адъяасүрэн эрхлэн эмхтгэж, хянан тохиолдуулав
1998
9.    
Environment and Development issues in Mongolia
Adiyasuren Ts.
1998
10. 
Монгол улс XXI зуунд: Хөгжлийн хандлага
Ц.Адъяасүрэн нар
1998
11. 
Монгол орны цөлжилт , түүнтэй тэмцэх зарим асуудал
Ц.Адъяасүрэн
Д.Даш нар
 
1999
12. 
Авсрали ба Шинэ Зеландын хөгжлийн туршлага
Ц.Адъяасүрэн нар
2000
13. 
Агаар мандлын тухай сонирхолтой асуулт-хариулт
Ц.Адъяасүрэн нар
2001
14. 
Озоны түүхээс  (Орчуулга)
The Ozone Story,UNEP
“ЭКО-АЗИ” дээдсургуулиийн оюутанууд
2001
15. 
Цөл нутгийг юугаар ч анагааж чадахгүй гэж үү (Орчуулга)
There is no rug big enough to sweet the desert under , by Lupo Alberto
“ЭКО-АЗИ” дээд сургуулиийн
оюутанууд
2001
16. 
Зайнаас тандан судлал, газарзүйн мэдээллийн системийн зарчмууд
(Сурах бичиг)
Д.Амарсайхан
М.Ганзориг
Ц.Адъяасүрэн М.Саандарь
 
2002
 
17. 
Байгаль орчин, хөгжлийн төлөө үйлс
Ц.Адъяасүрэн
2002
18. 
Environmental Monitoring and Management(Volume I)
ECO ASIA University
Proceedings
2003
19. 
Тогтвортой хөгжил
(Сурах бичиг)
Ц.Адъяасүрэн нар
2003
20. 
Байгаль орчны мониторинг
(Сурах бичиг)
Л. Нацагдорж
Ц.Адъяасүрэн
2003
 
21. 
Байгаль орчны аудит
(Цахим сурах бичиг)
Д.Батбаяр
Ц.Адъяасүрэн
2003
22. 
Монголын орчин цагийн экологийн эрх зүй ,  (Сурах бичиг)
О.Амархүү
2003
23. 
Гамшгийн менежмент , (Сурах бичиг)
Л.Болдбаатар Ц.Адъяасүрэн нар
2003
24. 
Тогтвортой хөгжил
(Сурах бичиг)
Ц.Адъяасүрэн ахлагчтай баг
2003
 
25. 
Байгаль орчин хөгжлийн англи – орос – монгол нэр томъёоны толь
Ц.Адъяасүрэн
А.Намхай
Д.Түвдэндорж
2003
26. 
Байгаль орчны менежмент
(Цахим сурах бичиг)
Ц.Адъяасүрэн Н.Эрдэнэсайхан
2004
27. 
Нарны хорт нөлөөнөөс өөрийгөө хамгаалах нь
Ц.Адъяасүрэн
Д.Дуламсүрэн
2004
28. 
Байгаль орчны мониторингийн үндэс
(Цахим сурах бичиг)
Ц.Адъяасүрэн
2005
29. 
“Оззи” озон манай гариг дэлхийг хамгаалагч, Дугаар 1
Ц.Адъяасүрэн
А.Гүнжээ
Д.Дуламсүрэн
2005
30. 
Монгол орны газрын харилцаа: Түүхэн тойм, сургамж, хөгжил
(Цахим гарын авлага)
Ц.Адъяасүрэн
Р.Ганхуяг
2006
31. 
Манай гариг дэлхийг хамгаалагч “Оззи” озон фермээр аялсан нь Дугаар 2
Ц.Адъяасүрэн
А.Гүнжээ
Н.Алтанцэцэг
2006
32. 
Тогтвортой хөгжлийн боловсрол
(Дунд сургуульд зориулсан гарын авлага)
Ц.Адъяасүрэн
Х.Мөнхбаяр
А.Дэмбэрэл
А.Солонго
2007
33. 
Та озоны давхрагыг хамгаалахад хэрхэн тусалж чадах вэ
Орчуулга
2007
34. 
Environmental Remote Sensing in Mongolia
Ts. Adiyasuren
2007
35. 
Тэнгэр лусын манаанд
Д.Түвдэндорж
2007
36. 
Байгаль орчин: Гадаад хамтын ажиллагаа    (1990-1998)Тэргүүн дэвтэр
Ц.Адъяасүрэн
2007
37. 
Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах асуудал
(Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл)
Ц.Адъяасүрэн
эмхтгэж, хянан тохиолдуулав
2007
38. 
Байгаль орчны сэтгүүлчийн гарын авлага
Ц.Адъяасүрэн
Г.Сумъяа
Н.Алтанцэцэг
2008
 
39. 
Байгаль орчны сэтгүүлчийн лавлах
Ц.Адъяасүрэн
Г.Сумъяа
Г.Чулуунцэцэг
2008
 
40. 
Монголын дархалсан газар нутгууд
А.Намхай
Д.Мягмарсүрэн
Д.Энэбиш
2008
41. 
Агаарын бохирдлыг бууруулах бодлого, чиглэл
Ц.Адъяасүрэн
2008
42. 
Байгаль орчны аудит
(Гарын авлага)
Ц.Адъяасүрэн нар
2009
43. 
Монголын орчин цагийн экологийн эрх зүй , (Сурах бичиг)
О.Амархүү
2009
44. 
Байгаль орчны аудитын туршилтын ажил
Ц.Адъяасүрэн нар
2009
45. 
Байгаль орчны мэргэжлийн хичээлүүдийн мэдлэг шалгах тест
Ж.Баянмөнх, Г.Довчиндорж
2009
46. 
Экологи, даяаршил,хөгжил
\Оюутаны эрдэм шинжилгээний бүтээл №1\
Ж.Баянмөнх, Г.Довчиндорж
2008
47. 
Объект хандалт програмчлал \гарын авлага\
Б.Шинэжаргал
2008
48. 
Бэлчээрийн газар зүй \гарын авлага\
Ж.Баянмөнх
2009
49. 
Экологийн эрх зүй \гарын авлага\
Д.Отгонбаатар
2009
50. 
Ой судлал \гарын авлага\
Ч.Заяа
2009
51. 
Математик \гарын авлага\
Б.Шинэжаргал
2009
52. 
Объект хандалт програмчлал
\гарын авлага-2 \
Б.Шинэжаргал
2009
53. 
Байгаль орчны аудит
(Их, дээд сургуулийн багш, оюутнуудад зориулсан семинарын гарын авлага) ,
(Цахим сурах бичиг)
Ц.Адъяасүрэн
Д.Батболд
Ж.Баянмөнх,
Д.Отгонбаатар
А.Эрдэнэбаяр
2010
54. 
Handbook-1 for beginners
(Цахим сурах бичиг)
Б.Батхорол
2010
55. 
EARTH DAY
(Цахим сурах бичиг)
Б. Батхорол
2010
56. 
Ерөнхий биологи
(Цахим сурах бичиг)
Э. Доржпагма
2010
57. 
Эко Ази” Байгаль орчин, менежментийн дээд сургуулийнэрдэм шинжилгээний сэтгүүл
( боть IV),(Цахим хэвлэл)
А.Эрдэнэбаяр, Д.Отгонбаатар 
Ж.Баянмөнх
А.Ган-Өлзий
Д.Батболд
2010
58. 
Үүргэвчтэй аялалын тэмдэглэл, (Үзэсгэлэнт газруудад-100 хоног)
Оюутан Б.Сансар
2010
 
 
“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ” сурах бичиг /үнэ 6500Т/
Их, дээд сургуулийн оюутан, судлаач нарт зориулсан сурах бичиг
 
Хянан тохиолдуудлсан Д-р М.Энхсайхан
                            Д-р, проф. Ц.Адъяасүрэн
                            Д-р, проф. Д.Дагвадорж
 
Бүлэг 1. Тогтвортой хөгжлийн тухай
Бүлэг 2. Эдийн засаг, байгаль орчны холбоо
Бүлэг 3. Нийгмийн тогтвортой хөгжил
Бүлэг 4. Монгол улс ба тогтвортой хөгжил
Бүлэг 5. Тогтвортой хөгжлийн бодлого
Бүлэг 6. Шинэ технологи, байгаль орчин
Зарим нэр томъёоны тайлбар

 

 

ЗАЙНААС ТАНДАН СУДЛАЛ, ГАЗАР ЗҮЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙН ЗАРЧМУУД /үнэ 7000Т/
Их, дээд сургуулийн оюутан, судлаач нарт зориулсан сурах бичиг
 
Редактор: Д. Амарсайхан
 Номын зохиогчид: Д. Амарсайхан
                                 М. Ганзориг 
                                 Ц.Адъяасүрэн
                                 М..Саандарь
1-р хэсэг. Зайнаас тандах судлалын зарчмууд болон дүрс мэдээнд тоон боловсруулалт хийх арга зүй
-          Зайнаас тандах судлалын үндсэн зарчим
-          Зайнаас тандах дагуулууд болон төхөөрөмжүүд
-          Зайнаас тандсан мэдээг боловсруулах арга зүй
-          Радарын тандан судалгаа
2-р хэсэг. Газар зүйн мэдээллийн системийн зарчмууд
-          Газар зүйн мэдээллийн систем, түүний онцлог
-          Өгөгдлийн загварчлал ба бүтэц
-           Мэдээллийн сангийн дизайн
“БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МОНИТОРИНГ” /үнэ 6500Т/
Их, дээд сургуулийн оюутан, судлаач нарт зориулсан сурах бичиг
 
Номын зохиогч: Л. Нацагдорж
Хянан тохиолдуулсан: Ц.Адъяасүрэн                            
 
Бүлэг 1. Хүн байгалийн харилцаа
Бүлэг 2. Биосферийн хүлцэх ачаалал ба экологийн нормчлолын зарчмууд
Бүлэг 3. Антропоген өөрчлөлтийн мониторингийн үзэл баримтлал
Бүлэг 4. Экологийн мониторниг
Бүлэг 5. Уур амьсгалийн мониторниг
Бүлэг 6. Дэлхийн озоны үе давхаргад антропоген хүчин нөлөөлөх нь
Бүлэг 7. Бохирдуулах бодис алсад тархах нь
Бүлэг 8. Агаарын чанарын мониторинг
Бүлэг 9. Гадаргын усны мониторинг
Бүлэг 10. Газар бүрхэвчийн мониторинг
Бүлэг 11. Биосфер дэх физик ү��лчлэлийн мониторинг
БАЙГАЛИЙН ГАМШГИЙН МЕНЕЖЕМЕНТ /үнэ 5000Т/
Их, дээд сургуулийн оюутан, судлаач нарт зориулсан сурах бичиг
 
Англи хэлнээс орчуулсан   Ш. Болдбаатар
Хянан тохиолдуулсан:   Ц. Адъяасүрэн
                                         П. Дамдин 
                                         С. Энхтуяа
1-р хэсэг. Гамшгийн менежементийн үндсэн асуудал
-          Гамшгийн тухай ойлголт
-          Гамшгийн аюулын тухай ерөнхий тодорхойлолт, учруулах хөнөөл уршиг
-          Гамшгийн менежементийн үндсэн бодлого
-          Гамшгийн менежементийн мөчлөг 
2-р хэсэг. Урт хугацааны арга хэмжээ
-          Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх арга
-          Гамшгийн хохирлыг бууруулах арга
 3-р хэсэг. Гамшгийн өмнөх үндсэн арга хэмжээ
-          Бэлэн байдлыг хангах арга хэмжээ
4-р хэсэг. Гамшгийн үеийн арга хэмжээ
-          Гамшгийн хөнөөл уршгийг арилгах арга
-          Ар талын хангалт
5-р хэсэг. Гамшгийн дараах арга хэмжээ